60344
/
  ANASAYFA » HIZMETLERIMIZ » TEKNIK MUSAVIRLIK HIZMETLERI

  teknik müşavirlik hizmetleri

  artM mimarlık & mühendislik Limited Şirketi’nin kadrosunun büyük çoğunluğunu saha kontrollük ekipleri oluşturmaktadır. Projelerin büyüklüğüne göre değişen sayılarda personelini bu ekiplerde görevlendirmektedir. Bu hizmet kapsamında üstlendiğimiz görevler aşağıdaki gibidir:
   
  Saha imalatlarının proje ve şartnamelere uygunluğunun yerinde kontrolü,
  Yüklenici tarafından hazırlanan haftalık/aylık ilerleme raporlarının kontrolü,
  Yüklenici tarafından hazırlanan aylık hakedişlerin kontrolü,
  Yüklenici tarafından işin yapımıyla ilgili sunulan görüş ve önerilerin değerlendirilmesi,
  Haftalık/aylık toplantıların organize edilmesi ve yönetilmesi,
  Yüklenicinin işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetiminin kontrolü,
  Saha laboratuvarının sürekli kontrolü,
  Yüklenici ölçümlerinin düzenli olarak kontrolü,
  Saha kalite kontrol ekibinin oluşturulması ve Yüklenici’nin kalite yönetiminin yerinde kontrolü.
   
  Yatırımcı Danışmanlığı
  Projelerin büyüklüğüne göre bazı yatırımcılar kendi sorumluluklarındaki süreçleri yönetmek üzere proje boyunca her türlü teknik konuyu danışabileceği danışman firmalara gereksinim duymaktadır. Artm mimarlık ve mühendislik Limited Şirketi , bu konuda da hizmet sunmakta olup müşterilerinin güvenini kazanmış bir konumdadır. Artm mimarlık ve mühendislik Limited Şirketi , bu kapsamda verdiği hizmetle müşteri adına aşağıdaki çalışmaları yapmaktadır:
   
  Kesin ve uygulama projelerinin gözden geçirilmesi,
  Yapım aşaması tasarım değişikliklerinin değerlendirilmesi,
  Kalite yönetiminin denetlenmesi ve takibi,
  Uygunsuzluk durumlarının yönetimi ve Yüklenici’ye direktifler hazırlanması,
  Uygulama iş programının kontrolü ve ilerlemelerin takibi,
  Finansal modelleme ve ihale teknik belgelerinin hazırlanması,
  İhalelerin önyeterlik, teknik soru-cevap, tekliflerin teknik kıyası süreçlerinin yönetimi,
  İnşaat sonu ve işletme hallerinde tesislerin kontrol ve gözlemlerinin yapılması,
  Gözlem ve işletme bakım kılavuzlarının (talimatlarının) hazırlanması.
   
  Ön Değerlendirme Raporu’nun Hazırlanması:
  Bir sefere mahsus olmak üzere hazırlanan olan bu rapor kapsamında:
  Projenin maliyeti, inşaat süresi için Yatırımcı varsayımlarının detaylı incelenerek teyit edilmesi,
  Projenin teknik nitelikleri, jeolojik riskler, proje inşaatına ve öngörülen optimum performans ile işletimine ilişkin riskler, santralin net ve brüt verimliliği, çevre ve diğer izinler, santrale ilişkin sınırlamaların değerlendirilmesi,
  Proje işletme çalışmalarının güncelleştirilmesi,
  Projenin memba-mansab değerlendirmelerinin yapılarak enerji üretimi hesaplarının yapılması ve Fizibilite Raporu ile mukayesesi,
  Genel İş Programı’nın değerlendirilmesi ve görüş verilmesi,
  Keşif ve metrajı çalışmalarının değerlendirilmesi,
  Yatırımcı tarafından hazırlanmış olan hakediş yapımına esas ödeme oranlarına uygunluğunun kontrol edilmesi.

  Üç Aylık İlerleme Raporları’nın Hazırlanması:
  Yatırımın tamamlanarak işletmeye alınmasına kadar olan dönem boyunca iş programına göre işlerin gerçekleşme yüzdeleri, projelerin fiziksel ilerlemesinin onaylanmış nakit akış tablosu ile yüzde bazında mukayesesi, proje kapsamında meydana gelebilecek olası problemler, problemlere ilişkin çözüm önerileri, çevresel etkiler ve iş programına göre oluşabilecek gecikmeler ve sonuçları hakkında görüş ve tavsiyelerin yer aldığı ilerleme raporları hazırlanmaktadır.
  İşletmeye Alma, Tamamlanma ve Nihai Raporların Hazırlanması
  Projenin fizibilite raporu çalışmalarında verilen teknik spesifikasyonlara uygun bir biçimde güvenilir ve başarılı bir şekilde işletmeye alındığının ve geçici kabul sürecini sağlayabileceğinin İşletmeye Alma Raporu’yla teyidi,
  Geçici kabulün onaylanması, eksik kalan işlerin detayı, izin, lisans ve ruhsatların durumu, maliyet artışlarının sponsorlarca karşılandığının Tamamlanma Raporu’yla teyidi,
  Projenin yapım döneminin fiilen tamamlandığı ve elektrik üretebilir hale geldiği ile ilgili olarak kesin kabule ilişkin Nihai Rapor’un hazırlanması.