60344
/
  ANASAYFA » HIZMETLERIMIZ » PROJE KONTROLLUK HIZMETLERI

  proje kontrollük hizmetleri

  PROJE KONTROL HİZMETLERİ
  Yapılan imalatların Uygulama Projelerine uygunluğunun denetlenmesi
  İmalat sırasında ortaya çıkabilecek proje uyumsuzluklarına Proje Koordinatörü ve Proje Müelliflerine bilgi verilerek müdahale edilmesi, gerektiğinde acil önlemlerin alınması
  Uygulama Projelerinin incelenerek Projeler arası koordinasyonun kontrol edilmesi ve bu kontrol sonrası imalata geçilmesinin sağlanması
   
  MALZEME ONAYLARI
  Uygulamada kullanılacak malzemelerin şartnamelere uygunluğunun denetlenmesi
  Malzeme onay prosedürünün takibi
  Malzeme seçimi için gerekli organizasyonun yapılması ve İşveren' e rehberlik yapılması

  İNŞAAT METODU
  Müteahhitlerin İnşaat Metodunun hazırlaması sonrası İnşaat Metodunun kontrol ve onaylanması
  Her imalat öncesi başlayacak imalatın inşaatın metodunun kontrolü ve onayı sonrasında imalatın başlamasının takibi
  Yapılan imalatların İnşaat Metoduna uygun yapılmasının kontrolünün yapılması
   
  İMALAT KALİTESİ KONTROLÜ
  İmalatların Mimari, Yapısal, Elektrik, Mekanik ve Altyapı disiplinlerinde Müteahhit yada Müteahhitler tarafından yürütülen yapım faaliyetlerinin takibi,bunların ilgili Mukaveleve eki tasarım, şartname ve yönetmeliklere uygunluğunun kontrolü, hataların düzelttirilmesi
   
  İMALAT SEVİYESİ TAKİBİ
  Her imalatın, Müteahhit' in, Taşeronun İmalat Seviyelerinin detaylı olarak takip edilmesi
  Takip Sisteminin kurulması ve Sistemin raporlanması
  Detaylı imalat seviyesinin internet ortamında sadece yetkililerin göreceği şekilde yayınlanması
   
  RAPORLAMA
  Puantaj, imalat bilgileri vb. bilgilerin bulunduğu Günlük Raporların Müteahhit tarafından hazırlanmasının sağlanması
  Günlük Raporun hazırlanarak İşveren' e sunulması
  Daha çok İş Programı Bilgilerini ihtiva eden Haftalık Raporun hazırlanması ve Proje Koordinatörüne sunulması
  Aylık İş İlerleme, Nakit Akış, Makine - Ekipman - Personel Bilgilerinin İş Programı ile karşılaştırmalı olarak gösterilmesi ile birlikte Aylık Raporun İmalat Resimleri ile birlikte hazırlanması

  TOPLANTILAR
  Haftalık Şantiye Toplantılarının düzenlenmesi, Toplantı Tutanaklarının taraflara ve İşveren' e gönderilmesi
  Aylık (Toplantı Periodu İşveren tercihine bağlıdır) İşveren Bilgilendirme Toplantısının düzenlenmesi, Toplantı Tutanağının hazırlanması ve yayınlanması
  Aylık Proje Koordinasyon Toplantısının düzenlenmesi
   
  HAKEDİŞ
  Sözleşme ve yazışmalara göre her ay Müteahhitlerin Hakedişlerinin hazırlatılması, kontrolü ve onayı
  Hakedişlerin İşveren' e izahı ve sunulması
   
  MUKAVELE TATBİKATI
  İmalat kalitesi, İs Programı, Birim fiyatlar, Personel durumu, Malzeme onayı vb. çalışmalar için yazışmaların yapılması
  İşin selametle yürütülmesi adına hukuki yazıların zamanında yazılması ve İşveren' in bu konuda gerekli yerlerde uyarılması
  İşveren ile Müteahhit arasında anlaşmazlık olması durumunda İşveren' e destek sağlanması ve gerekli önerilerde bulunulması